اطلاعات دانشگاه پچ مجارستان

دانشگاه پچ مجارستان در سال ۱۳۶۷ میلادی افتتاح شد.

دانشگاه پچ مجارستان

 

دانشگاه پچ مجارستان تاسیس

دانشگاه پچ مجارستان سال ۱۳۶۷ تاسیس شد

دانشگاه پچ مجارستان در ۳ پروگرام آلمانی مجاری و انگلیسی به تدریس رشته های پزشکی داروسازی دندانپزشکی پرستاری مامایی و فیزیوتراپی تدریس می کند.

دانشگاه پچ و دانشجویان خارجی

 

 

دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ واحد تحصیلات مجارستان

دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ واحد تحصیلات مجارستان

تحصیل در مجارستان تحصیل در مجارستان