چرا مجارستان برای تحصیل در رشته های پزشکی تا این حد معتبر است؟

 

تحصیل در مجارستان

چرا مجارستان برای تحصیل در رشته های پزشکی تا این حد معتبر است؟

دانشگاه پچ دفتر خاورمیانه

از آنجایی که کشور مجارستان عضو منطقه آموزش عالی اروپا (EHEA) است و اعتبار نامه اتحادیه اروپا را نیز دارا می باشد

بسیاری از علاقه مندان به تحصیل در اروپا، کشور مجارستان را جهت تحصیل انتخاب می کنند. مأموریت اصلی دانشگاه های مجارستان علاوه بر ارائه آموزش اصولی، اهمیت اجرای برنامه های تحقیقاتی و اطمینان از کارهای شفابخش در سطح اروپا و جهان است. همچنین، دانشگاه پچ به عنوان بزرگترین نهاد علمی کشور مجارستان نقش موثری در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه اروپای مرکزی ایفا می کند.

دانشگاه پچ مجارستان دفتر خاورمیانه ادامه گزارش

گروه علمی آموزشی نوآوان دانش تنها نمایندگی رسمی دانشگاه های اتحادیه اروپا
بطور رسمی, به عنوان نماینده رسمی یکی از اولین و پر قدمت ترین دانشگاه های اتحادیه اروپا برگزیده شد, این افتخار را مدیون همراهی شما و چندین دهه فعالیت صادقانه خود در آموزش گروه های پزشکی می دانیم

دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ

پروژه های جدید اتحادیه اروپا در پچ

دانشگاه های مجارستان

دانشگاه سگد مجارستان

دانشگاه سِگد

رتبه علمی پزشکی دانشگاه های مجارستان از دید آکادمی پزشکی مجارستان

رتبه اول دانشگاه پچ. دانشگاه پچ مجارستان
رتبه دوم دانشگاه سملوایز دانشگاه سملوایز
و  رتبه سوم سگد دانشگاه سگد مجارستان
و رتبه چهارم دانشگاه دبرسن دانشگاه دبرسن