دانشگاه پچ مجارستان، قدیمی ترین دانشگاه پزشکی مجارستان و اولین برگزارکننده دوره های پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی در رشته داروسازی است که با شرایط خاص به دانشجویان بورسیه تحصیلی ارائه می کند.

این کمک هزینه تحصیلی با حکم ریاست دانشگاه پچ در ماه می 2022 تصویب شد تا دانشجویان مستعد و تلاشگر، انگیزه بیشتری برای فعالیت های علمی خود داشته باشند.

دوره داروسازی در دانشگاه پچ مجارستان 5 سال و هزینه هر سال برای دانشجویان حدوداً 000,10 دلار است.

دانشجویان متقاضی این تخفیف تحصیلی از ترم سوم دانشگاه با شرط داشتن میانگین شاخص اعتبار اصلاح شده حداقل 2 CCI ( Corrected Credit Index )  می توانند درخواست خود را ثبت کنند.

تمام دانشجویان درحال تحصیل در دانشگاه پچ مجارستان، چه به زبان انگلیسی و چه به زبان مجاری، می توانند برای دریافت این بورسیه اقدام کنند. درحال حاضر، بر اساس آمار دانشگاه پچ حداکثر 25% از دانشجویان دارای شرایط این تخفیف هستند.

نحوه ارزیابی دانشجویان برای واجد شرایط بودن و استفاده از این تخفیف :

  • دانشجویان باید برای دریافت این بورسیه تحصیلی از دانشگاه امتیاز جمع آوری کنند که جمع آوری این امتیازات تنها بر اساس معدل و نمرات درسی نیست.
  • حداکثر میزان تخفیفات تحصیلی دریافتی 60% است.

سیستم کسب امتیاز دانشگاه شامل چهار بخش است :

1- بخش اول اینکه دانشجو در پایان هر سال تحصیلی 10 امتیاز می گیرد، یعنی درصورتیکه شما دانشجوی سال دوم باشید 20 امتیاز دارید.

2- بخش دوم مربوط به معدل شما در هر سال تحصیلی است که به آن امتیاز تعلق می گیرد.

3- بخش سوم مربوط به فعالیت های علمی دانشجوی دانشگاه پچ  در رشته داروسازی مجارستان است که به آنها امتیاز تعلق  می گیرد.

4- بخش چهارم مربوط به فعالیت های اجتماعی دانشجو مانند همراه بودن با همایش ها و رویدادهای دانشگاه است که به آنها امتیاز تعلق می گیرد.

دسته بندی تخفیفات شامل 4 نوع دسته بندی 15%، 30%، 45% و در نهایت، 60% است.

دانشجوی داروسازی مجارستان می تواند 40 امتیاز از طریق فعالیت های علمی و فعالیت های اجتماعی و 20 امتیاز نیز از طریق معدل و پیشرفت تحصیلی خود کسب کند.

موسسه نوآوران دانش، به عنوان تنها نماینده و دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ مجارستان به شما دانشجویان رشته داروسازی در این دانشگاه توصیه می کند در طول تحصیل، دانشجوی فعال و با انگیزه ای باشید تا از این فرصت طلایی بتوانید استفاده کنید.